سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شرایط احراز رتبه بندی فرهنگیان (رتبه شغلی)

شرایط احراز رتبه بندی فرهنگیان

 رتبه بندی فرهنگیان

بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید به مرحله اجرا در می آید.

در شیوه‌نامه دولت برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان آمده است:

معلم فردی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور به ‌عهده دارد.

صلاحیت‌های معلمی شامل برآیندی از سه صلاحیت زیر است:

  • صلاحیت عمومی: مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه که معلمان را در شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات مربوط به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان توانا و پایبندی معلمان را به نظام جمهوری اسلامی ایران آشکار می‌سازد.
  • صلاحیت تخصصی: مجموعه‌ای از دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی علاوه بر صلاحیت‌های عمومی که معلمان برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آن برخوردار باشند.
  • صلاحیت حرفه‌ای: مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌های کسب‌شده و مرتبط با شغل معلمی که معلم را در فرایند تعلیم و تربیت و انجام صحیح وظایف معلمی توانا می‌سازد تا مسئولیت خود را در موقعیت آموزشی ــ پرورشی با استقلال، آزادی عمل و تبحر بیشتری انجام دهد.

سنجش صلاحیت: فرایند گردآوری سازمان‌یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با دانش عمومی، دانش تخصصی، مهارت‌ها، شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و عملکرد معلمان و بررسی آن بر اساس سازوکارها، ملاک‌ها، شاخص‌ها و معیارهای مشخص در هیئت‌های ممیز موضوع ماده (۵) این تصویب‌نامه.

گواهینامه صلاحیت معلمی: مدرکی که بر اساس نتایج ناشی از سنجش صلاحیت‌های معلمی توسط وزارت آموزش و پرورش صادر می‌شود.

رتبه‌بندی: فرایند تعیین رتبه‌های پنجگانه معلمان بر اساس سنجش نظام‌مند صلاحیت‌ها و عملکرد آنان.

 

 افراد مشمول طرح رتبه‌بندی؟

مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاوره واحد آموزشی، مراقبت سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند.

 

شرایط احراز رتبه بندی فرهنگیان (رتبه شغلی)

رتبه ۱:

دارای ۲سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط : ۲سال

دوره ضمن خدمت: ۱۲۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی ۲سال منتهی به رتبه: ۷۵%

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۰%

حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۶۰%

حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۵۰%

❌ در کسب رتبه ۱، تجربه غیر مرتبط (تعجیل خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دوره مهارت آموزی پیمانی ماده ۲۸ و سربازی و … تاثیر ندارد. بنابراین پیمانی ماده ۲۸ ورودی مهر ۹۷ و ۹۸ امسال مشمول رتبه ۱ نمی شوند.

انواع تجربه:

تجربه مرتبط :

سابقه تدریس(مدیریت ومعاونت) تمام وقت

تجربه غیرمرتبط:

تعجیل (خدمت در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم)

سوابق خدمت غیررسمی (تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی، دوره مهارت آموزی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان سربازی و…)

رتبه ۲:

دارای ۶سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط:  ۴سال

تجربه غیر مرتبط: ۲سال

حداقل ۴سال سنوات تجربی (جایگزین ۴ سال توقف شده است)

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۸۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۰%

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۵%

حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۶۵%

حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۵۵%

❌ دانشجو معلمان که بعد از ۰۱/۰۷/۹۵ استخدام قطعی شده اند، چهار سال بعد استخدام قطعی یعنی در سال ۹۹ مشمول رتبه ۲ می شوند.

رتبه ۳:

دارای ۱۲ سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم): ۶سال

تجربه غیر مرتبط: ۶سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۲ یا پایه

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۵۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۵%

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰%

حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۷۰%

حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۶۵%

رتبه ۴:

دارای ۱۸سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم): ۹سال

تجربه غیر مرتبط: ۹سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۳ یا ارشد

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۲۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰%

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۵%

حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۷۵%

حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۷۰%

رتبه ۵:

دارای ۲۴ سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم):  ۱۲سال

تجربه غیر مرتبط:  ۱۲سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۴ یا خبره

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۰۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰%

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰%

حداقل امتیازات صلاحیت های معلمی: ۸۵%

حداقل امتیاز هر یک از صلاحیت ها: ۸۰%

 

نحوه آمادگی برای آزمون

هر ساله در راستای نظام رتبه بندی معلمان دو آزمون اصلی و چندین آزمون جبرانی برگزار می شود. دسترسی به نمونه سوالات دوره های قبلی برگزار شده یکی از بهترین منابع جهت آماده شدن براین آزمون است.

دانلود سوالات رتبه بندی دی ماه ۱۳۹۹

دانلود سوالات رتبه بندی تیر ماه ۱۳۹۹

فروشگاه پایگاه فراداده

 

 

 

 

 

توسط
تومان