17

تخفیف

دانلود طرح جامع کلانشهر تبریز ۱۳۹۵ + آلبوم نقشه ها

دسته: تاریخ انتشار : 22 دی 1401تعداد بازدید : 712
قیمت محصول

24,500 تومان

جزئیات بیشتر

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود طرح جامع کلانشهر تبریز ۱۳۹۵ + آلبوم نقشه ها

طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز

در فایل حاضر جدیدترین طرح جامع (طـرح تـوسعـه و عمـران) شهر تبریز برای سال ۱۳۹۵ ارائه می گردد. این طرح در ۶ چلد شامل بررسی و شناخت شهر تبریز (۱۳۷۰ صفحه)، مرحله دوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیهای طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (۶۰۰ صفحه)، ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز (۱۹۶ صفحه)، مرحله سوم: طرحها و برنامه های پیشنهادی طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (۳۷۹ صفحه)، گزارش حوزه نفوذ طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز (۳۱۵ صفحه) و ملاحظات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز (۱۷۱ صفحه) ارائه می گردد. همچنین در این فایل نقشه های طرح جامع تبریز ۱۳۹۵ با کیفیت بالا شمال ۳۰ نقشه ارائه می گردد. 

 

فهرست مطالب طـرح تـوسعـه و عمـران شهـر تبـریـز ۱۳۹۵

بررسی و شناخت شهر تبریز (۱۳۷۰ صفحه)

بررسی و شناخت شهر
-۳-۱شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و رشد آن در ادوار گذشته
-۳-۲موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر
-۳-۳خصوصیات جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی شهر

 

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیها

تجزیه و تحلیل واستنتاج از بررسیها
-۴-۱شناسایی مسایل منطقه کلانشهری (شهر و حوزه نفوذ آن)
-۴-۲معرفی و تحلیل وضعیت سناریوهای چشم انداز حوزه نفوذ (منطقه کلانشهری)
-۴-۳ارزیابی سناریوهای چشم اندداز در منطقده کلانشدهری (شدهر و حدوزه نفدوذ) و تددوین اهددا کلان توسعه آن
-۴-۳-۳-۱اهدا کلان طرح در منطقه کلانشهری (حوزه نفوذ)
-۴-۳-۳-۲اهدا کلان طرح در شهر تبریز
-۴-۵نتایج مربوط به شهر


ضوابط و مقررات طرح جامع تبریز

۸کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
-۵-۲-۱۸-۱اصول پایه و اساس طرح
-۵-۲-۱۸-۲آستانه های مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز
-۵-۲-۱۸-۳ضوابط خاص طراحی شهری
-۵-۲-۱۸-۱۴منطقه بندی اراضی
-۵-۲-۱۸-۵ضوابط احداث بنا در محدوده شهر تبریز
-۵-۲-۱۸-۶ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر تبریز
پیوست شماره :۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری 

پیوست شماره : ۲ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی
 مصوب مورخ (۷۸/۹/۲۲بازنگری در مصوبه مورخ
پیوست شماره : ۳جدول ضوابط و مقررات استقرار فعالیت های براساس هروه هما و رده همای زی مت محیطی به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع

مرحله سوم: طرحها و برنامه های پیشنهادی

تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن
-۵-۱تهیه طرحها و برنامههای مربوط به حوزه نفوذ شهر
-۵-۲تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه البدی شهر)
-۵-۳تهیه برنامههای توسعه و عمران شهر

 

گزارش حوزه نفوذ

بررسی حوزه نفوذ
-۲-۲منابع طبیعی (جنگلها، مراتع، منابع آب و غیره)
-۲-۲-۱بررسی کلان پوشش کاربری اراضی در حوزه نفوذ
-۲-۳شناخت ملاحظنات پدافنند غیرعامنل در حنوزه نفنوذ (تهدیندات طبیعنی، تاسیسنات و ت هین ات، فضایی 
– کالبدی، اجتماعی – اقتصادی)-۲-۴تعداد و نحوه استقرار آبادیها در حوزه نفوذ
-۲-۴-۱تعداد و نحوه استقرار آبادیها به لحاظ تقسیمات سیاسی
-۲-۵کلیات وضع ارتباطات و سیستو حمل و نقل بین تبری و حوزه نفوذ

 

ملاحظات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز

شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل
-۱-۱تعاريف و واژگان
-…
-۲شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح منطقه (استان)
-۳شناخت ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه نفوذ (تهديدات طبیعی، تاسیسات و تجهیزات، فضاايی
– کالبدي، اجتماعی – اقتصادي)
-۴شناخت تهديدات طبیعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حريم آن
-۵شناخت تهديدات اجتماعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حريم آن
-۶شناخت تهديدات (ملاحظات پدافند غیرعامل) کالبدي شهر و حريم آن
-۷تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح شهر و حريم آن ۱۳۴
-۸ايده کلی پدافند غیرعامل شهر تبريز براساس دستورالعمل جديد سازمان پدافند غیرعامل ۱۵

نقشه های طرح جامع شهر تبریز ۱۳۹۵

نقشه های طرح جامع شامل ۳۰ نقشه با کیفیت بالا به صورت jpeg با حجم ۱۵۰ مگابایت است. نقشه های طرح جامع تبریز موجود در این فایل به شرح زیر است:

 1. نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر تبریز ۱۳۹۵
 2. نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر تبریز ۱۳۹۵
 3. نقشه اساس طرح جامع ۱۳۹۵
 4. نقشه پهنه بندی حریم شهر تبریز ۱۳۹۵
 5. نقشه تفكيك وظايف شهرداري و ساير سازمانهاي مسئول شهر تبریز
 6. نقشه جهات عمومي شيب در معابر شهر تبریز
 7. نقشه تراكم خالص و ناخالص جمعيتي پيشنهادي شهر تبریز
 8. نقشه تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر تبریز
 9. نقشه محدوده و حریم شهر تبریز
 10. نقشه عرصه هاي مصوب تاريخي شهر
 11. نقشه كاربري اراضي پيشنهادي شهر تبریز ۱۳۹۵
 12. نقشه كاربري اراضي وضع موجود در حريم ملاك عمل شهر تبریز
 13. نقشه جهات عمومي شيب معابر وضع موجود شهر تبریز
 14. نقشه سلسله مراتب شبكه ارتباطي وضع موجود شهر تبریز
 15. نقشه نوع سازه و کیفیت ابنیه شهر تبریز
 16. نقشه محلات عرفي (محله بندی) شهر تبریز
 17. نقشه توسعه ادواری شهر تبریز
 18. نقشه عرصه هاي مصوب تاريخي شهر تبریز
 19. نقشه شيب اراضي شهر تبریز
 20. نقشه سطح بندي ارتفاعی شهر تبریز
 21. نقشه اولويت بندي اجراي طرح هاي موضوعي و موضع شهر تبریز
 22. نقشه پدافند غير عامل در حريم شهر تبریز
 23. نقشه طرح هاي موضوعي و موضعي شهر تبریز
 24. نقشه محدوده تقسيمات شهری شهر تبریز
 25. نقشه تقسيمات سياسي شهر تبریز
 26. نقشه پدافند غير عامل در محدوده شهر تبریز
 27. نقشه قيمت اراضي (قیمت منطقه ای زمین) در شهر تبریز ۱۳۹۵
 28. نقشه تراكم ساختماني وضع موجود شهر تبریز
 29. نقشه درجه بندي و عرض معابر شهر تبریز
 30. نقشه تراكم خالص و ناخالص جمعيتي موجود شهر تبریز

دانلود نقشه های طرح جامع شهر تبریز ۱۳۹۵

نمونه ای از نقشه های طرح توسعه و عمران شهر تبریز ۱۳۹۵

برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر بر روی گالری تصاویر در سمت چپ صفحه کلکی کنید.

کاربری اراضی پیشنهادی تبریز 1395 نقشه میزان باسوادی زنان تبریز 1395 شعاع آسیب رسانی و خطرزای شهر تبریز کاربری اراضی شهر تبریز 1395 توزیع و پراکنش اراضی ساخته شده شهر تبریز تراکم جمعیت پیشنهادی طرح جامع تبریز 1395 تراکم خالص جمعیتی تبریز نقشه بعد خانوار شهر تبریز نقشه تجهیزات و تاسسیات خطرناک شهر تبریز 1395  نقشه آسیب پذیری شهر تبریز پهنه بندی سکونتگاه های غیررسمی تبریز

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
0 0.0
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.    

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود طرح جامع کلانشهر تبریز ۱۳۹۵ + آلبوم نقشه ها”
قیمت محصول

24,500 تومان